Professor Lenni Haapasalo

In action......

See my opinion on Finnish PISA results full story...

Should We Need to Understand in Order to Be Able to Do, or vice versa? full story...

Using Spreadsheet Application Tool full story...

Supervising Mr. Kadijevich's dissertation full story...

Supervising Mr. Eskelinen's dissertation full story...

Supervising Mr. Eronen's dissertation full story...

Supervising Mr. Lauritzen's dissertation full story...

Supervising Mr. Vienonen's dissertatinon full story...

Supervising Mr. Heiskanen's dissertation full story...

 

 

 

Ammatillinen profiili

Olen matematiikan opetuksen ja oppimisen professori Itä-Suomen yliopistossa. Toimittuani yhdeksän vuotta matemaatikkona minulla on yli 30 vuoden kokemus opettajankouluttajana. Tutkimukseni pääkohteena on kehittää ajanmukaiseen tieto- ja oppimiskäsitykseen perustuvaa eleganttia ja toimivaa käyttöteoriaa, erityisesti käsitteellisen ja toiminnallisen tiedon linkittämikseksi ottamalla huomioon yhteiskunnassa tapahtuva teknologinen kehitys ja sen vaikutus tietoon ja sen käyttötottumuksiin.

Professional profile

I am professor of mathematics education at the University of Eastern Finland. After working nine years as a mathematician, I have more than thirty years experience in teacher education. My research interest is to develop elegant practical theories based on deep understanding of modern constructivist views, especially concerning links between conceptual and procedural knowledge taking into account the instrumental genesis in modern society.

You can contact me by sending email to <forename.lastname --- as usual -- uef.fi>

 

You can Company Name

free web counter
web counter