LuMaTek -kerho

Designer Tommi Sallinen on February 25, 2012LuMaTek-kerhossa pääset kokemaan matematiikan ja fysiikan ihmeellisen maailman hauskasti monimuotoisesti. Lisäksi tutustumme teknologiaan tietotekniikan ja mekaanisten sovellusten kautta.

Tarjolla on mielenkiintoista ja hauskaa ajanvietettä sekä pähkinöitä purtaviksi unohtamatta tietenkään luovuutta vaativaa ongelmanratkaisua!


1. Kerta: Kalteva taso

Jaetaan osallistujat 3-5 hengen ryhmiin. Tarkoituksena on valmistaa paperirullan hylsystä vierijä Vieriminen ja kalteva taso -tehtävän mukaisesti.

Materiaalit

Pyörimismäärä kaltevalla
tasolla  |  DOCX  |  PDF

2. Kerta: Siltahaaste

Jaetaan osallistujat 3-5 hengen ryhmiin. Tarkoituksena on rakentaa silta tehdä pelkästään paperista silta, joka kestää pikkuauton painon Siltahaaste-tehtävänannon mukaisesti.

Materiaalit

Siltahaaste  |  DOCX  |  PDF

3. Kerta: Kaksiulotteinen liike

Aluksi voidaan tutustua yhteisesti yksiulotteiseen liikkeeseen LoggerPro-järjestelmän avulla, jolloin käyttäminen tulee tutuksi. Liikkeen kuvaamista voidaan myös kokeilla käsin. Pääasiassa keskitytään kuitenkin kaksiulotteisen liikkeen tuottamiseen yksiulotteisten komponenttien avulla Liike xy-tehtävänannon mukaisesti.

Materiaalit

Kuvioiden tuottaminen kaksiulotteisen
liikkeen mukaan  |  DOCX  |  PDF

4. Kerta: Tilastoja ja todennäköisyyksiä

Tutkitaan todennäköisyyksiä ja tilastoja noppien, palikkadiagrammien sekä normaalijakauman avulla ohjeen Tilastot ja todennäköisyys mukaisesti. Lisäksi pelataan peliä Lukusuora-murtolukupeli.

Materiaalit

Tilastoja ja
todennäköisyyksiä  |  DOCX  |  PDF
Murtolukuja
lukusuoralle -peli  |  DOCX  |  PDF

5. Kerta: Logaritminen spiraali ja Bezier-käyrät

Piirretään erilaisia kuviota algoritmisesti, ts. tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

Materiaalit

Logaritminen spiraali  |  DOCX  |  PDF
Kaaria suorien avulla
(Bezier -käyriä)  |  DOCX  |  PDF

6. Kerta: Virtapiirirakentelua

Tutustutaan peruskytkentöihin ohjeen Virtapiirirakentelua mukaisesti.

Materiaalit

Virtapiirien rakentelua  |  DOCX  |  PDF

7. Kerta: Arduino

Tutustutaan ohjelmoitavaan mikrokontrolleriin Arduinon avulla. Kokeillaan internetistä löytyviä perustutoriaaleja ja katsotaan videoita siitä, mitä kaikkea laittella voi tehdä. Tarkoitus on saada kipinä mielenkiintoisen harrastuksen aloittamiseksi.

Materiaalit

Tutustuminen ohjelmoitavaan mikrokontrolleriin  |  DOCX  |  PDF
Extra -materiaalit

Kuvioluvut  |  DOCX  |  PDF
Neliökombinaatiot  |  DOCX  |  PDF
Suhderattaat  |  DOCX  |  PDF