UEF logo

Suomi / English

SPSS-KURSSI

SPSS-kurssin suoritukset tarkistetaan normaalisti 2 viikon väin. Lomakaudella tulleet palautukset tarkistetaan lomakauden päättyä.

SPSS-linkkejä:

SPSS:n kotisivu, SPSS-oppimisympäristö, SurfStat, Tilastotieteen kurssiHarjoituskerta 1

Suorita tehtävät A)- F) täsmälleen allaolevien ohjeistuksien mukaisesti

A) Avaa IBM SPSS Statistics-ohjelmisto työpöydältä tai Käynnistä-valikon kautta

Jatkossa kaikki ohjeet ja kuvat ovat version 19 mukaisia.

Merkintä : a->b->c tarkoittaa sitä, että päävalikosta valitaan a, jonka alta valitaan b, josta valitaan c.

Huom! Pidä tätä ikkunaa auki samanaikaisesti SPSS-ikkunan kanssa. Pidä ikkunoiden koot riittävän suurina.


B) Uuden havaintotiedoston syöttäminen

Valitse Type in data ja paina OK-painiketta

aloitus

Voit vaihtoehtoisesti valita Cancel:n ja File->Open->Data

alkutila

Paina alareunasta läytyvää Variable view:tä!


C) Muuttujien määrittäminen

Muuttujien nimet(Name-sarake) voivat olla 8-merkin pituisia sisältäen merkkejä A-Z ja numeroita, joista muodostuu yhtenäisiä nimilyhenteitä.

Label-kohdassa voi määrittää muuttujan sisällön, joka voi myös sisältää välilyöntejä sekä erikoismerkkejä.

Määritä muuttujat allaolevan kuvan mukaisesti :

Muuttuja sukupuol määritetään merkkijono-tyyppiseksi (String) ja sen mitta-asteikko (Measure) määritetään Nominal-tyypiksi!

muuttujat

D) Havaintoaineiston syöttäminen

Siirry Data View-tilaan ja syötä allaolevan kuvan mukainen havaintoaineisto

aineisto

E) Uusien muuttujien laskeminen ja muunnosten tekeminen

Valitse Transform-valikosta Compute Variable

muunnokset

Aseta uuden muuttujan nimi Target Variable-kohdassa.

Syötä Numeric Expression-kohtaan laskulauseke, jolla uuden muuttujan arvot lasketaan, ja paina OK-painiketta.

muunnos

Data View sisältää näin ollen uuden muuttujan ja sen arvot.

Tarkasta uuden muuttujan avulla, että muunnokset tehtiin oikein.

uudethavainnot

Huom! SPSS kerää output-ikkunaan lokia käyttäjän suorittamista ajoista!

loki

Lokista voi tarvittaessa tarkistaa sen, miten esim. muutos tehtiin


F) Aineiston tallentaminen:

Valitse File-valikosta Save As-toiminto

tallennus

Voit tallentaa aineiston esimerkiksi omalle verkkokansiolle. Kirjoita minkä nimisenä tiedosto tallennetaan ja paina Save-painiketta.

tallentaminen

Tiedosto tallentuu .sav-päätteisenä.

Sulje SPSS valitsemalla File->Exit tai painamalla oikean yläkulman X:ää


Siirtyminen seuraavaan harjoituskertaan:

seuraavasivu